Varmepumper til det nordiske klima

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (professionelle brugere)

Beskyttelse af dine personoplysninger er meget vigtigt for os. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for webstedet og den personligt tilpassede tjenesteportal myVaillant Pro, som er tilgængelig for installatører og andre professionelle brugere og partnere ("Partnere") samt partnernes medarbejdere ("Brugere") til forretningsmæssige formål ("Tjenesteportalen"). Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger gælder også for de tjenester, der leveres gennem portalen. Der kan gælde særlige eller supplerende politikker om beskyttelse af personlige oplysninger for visse tjenester.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger er Vaillant A/S, Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup ("vi, os").

Du kan finde flere oplysninger, herunder vores kontaktoplysninger, i vores juridiske meddelelse.

Vores virksomhed er en del af Vaillant Group. Vaillant Group betegner Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Tyskland) samt Vaillant GmbH's associerede selskaber. Vaillant Group omfatter brandnavnene Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval og protherm. Du kan læse mere om Vaillant Group her.

Juridisk grundlag

Vi behandler generelt dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke og på baggrund af eksisterende kontraktmæssige aftaler med den respektive partner, i det omfang det er nødvendigt for at varetage legitime interesser tilhørende os eller en tredjepart (art. 6 (1) (a), (b) og (f) i GDPR). Vi behandler mere specifikt personoplysninger til at drive tjenesteportalen, besvare dine forespørgsler, tilbyde dig hjælp og særlige tjenester til markedsføring af vores produkter og tjenester, administrere ordrer og forbedre eller tilpasse vores udvalg af onlineprodukter og -tjenester til dine eller slutkundens særlige interesser samt til at understøtte vores markedsføring. Læs mere i bemærkningerne nedenfor.

Brug af tjenesteportalen

Tjenesteportalen indeholder generel information og fungerer også som en personligt tilpasset webtjeneste for partnere.

Når du bruger vores websted, overfører du data til os via din browser, som er teknisk nødvendige for at oprette forbindelse til og bruge vores websted. Dette omfatter mere specifikt dato og klokkeslæt for oprettelse af forbindelsen, din IP-adresse, de websider, du anmoder om, og de filer, du downloader, data vedrørende transmissionen og brugen af webstedet, oplysninger om browser og browserindstillinger, operativsystem og enhed samt den internetadresse, du bruger til at tilgå vores websted. Dataene gemmes og behandles af tekniske grunde. Vi bruger oplysningerne til at beskytte sikkerheden for vores websider, til at måle effektiviteten af vores internetannoncer, til at indsamle statistik og til at måle aktiviteten på webstedet med henblik på at forbedre det tilhørende indhold. Vi gemmer generelt kun oplysningerne i højst 30 dage. Du kan bruge den generelt tilgængelige del af vores websted uden at identificere dig selv og uden at tilmelde dig.

Adgang til den personligt tilpassede del af tjenesteportalen forudsætter, at partneren tilmelder sig ved at videregive oplysninger om virksomheden samt kontaktoplysninger for de medarbejdere, som ønsker at bruge tjenesteportalen. Tilmelding af en medarbejder kræver, at der videregives oplysninger om vedkommendes titel, fornavn, efternavn, personlige e-mailadresse og mobilnummer. Der kan være behov for yderligere oplysninger. Brug er forbeholdt partnerens autoriserede og registrerede medarbejdere og kræver tilmelding med et individuelt brugernavn (e-mailadresse) og en adgangskode.

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med partnerens og partnerens medarbejderes brug af tjenesteportalen og de personligt tilpassede tjenester, herunder oplysninger om partnerens medarbejdere og slutkunder, i det omfang dette er nødvendigt i forbindelse med den respektive tjeneste. Partneren skal sikre, at partneren har tilladelse til at udpege en medarbejder som bruger og til at overføre kundedata til os. Medarbejderen bekræfter med sin tilmelding og brug af tjenesteportalen, at han eller hun accepterer at blive registreret som bruger af tjenesteportalen.

Vi gemmer personoplysningerne, så længere partneren og partnerens respektive medarbejdere er tilmeldt portalen og derefter så længe, som det er påkrævet og tilladt i henhold til gældende lov.

Når vi anmoder dig om at videregive bestemte personlige oplysninger til os, angiver vi, om oplysningerne er nødvendige for at levere den pågældende tjeneste til dig. Obligatoriske oplysninger er markeret med en stjerne (*) eller tilsvarende. Alle andre oplysninger, som du videregiver til os, er valgfrie.

Oplysninger, som stilles til rådighed på tjenesteportalen, er generelt tilgængelige og kan bruges uden yderligere videregivelse af personoplysninger. Det gælder særligt oplysninger om produkter, systemer, reservedele og tekniske dokumenter, herunder information til specialister og slutkunder, prislister og tjeklister.

Visse tjenester kan kræve, at der videregives yderligere personoplysninger, og du har muligvis ikke adgang til at bruge tjenesterne fuldt ud, hvis du ikke videregiver de nødvendige oplysninger.

Vi videregiver muligvis personoplysninger, som er givet til virksomheder i Vaillant Group, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med den respektive tjeneste.
I det omfang behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid annullere dit samtykke med fremadrettet virkning. Du kan bruge nedenstående kontaktoplysninger til dette formål. Vi behandler din eventuelle anmodning om annullering hurtigst muligt.

Personoplysninger

Vi indsamler masterdata om partnerens virksomhed inden for rammerne af den eksisterende kontraktmæssige relation og tilmeldingen til tjenesteportalen. Virksomhedens masterdata omfatter kontaktoplysninger for partnerens autoriserede repræsentanter og kontaktpersoner, skattenummer, CVR-nummer og bankoplysninger. Dataene bruges til at administrere den kontraktmæssige relation og give adgang til tjenesteportalen.

Vi indsamler medarbejderoplysninger i forbindelse med administration af adgang til tjenesteportalen. Medarbejderoplysninger omfatter mere specifikt titel, navn, telefonnummer, mobilnummer, adgangskode samt oplysninger om den partner, som medarbejderen er tilknyttet. I forbindelse med brugen af tjenesteportalen gemmes og behandles der muligvis yderligere oplysninger vedrørende medarbejderen, herunder mere specifikt oplysninger om datoen for medarbejderens seneste logon på tjenesteportalen, medarbejderens kvalifikation i forhold til vores produkter, medarbejderens tilladelse til at deltage i uddannelsesforløb samt oplysninger om gennemførte uddannelsesforløb.

Vi indsamler og behandler udelukkende oplysninger fra partnerens slutkunder, i det omfang det er nødvendigt for at levere tjenesterne til partneren, herunder særligt i forbindelse med bestilling af tjenester via vores kundeservice. Du kan i den forbindelse videregive de oplysninger til os, som er nødvendige for at afgive ordren. Det omfatter oplysninger om ordretype, den berørte enhed, en beskrivelse af problemet, dit eget ordrenummer, oplysninger om stedet for tjenesten, herunder navn og kontaktoplysninger til ejeren af den berørte enhed, kontaktoplysninger til kontaktpersonen på stedet, den ønskede dato samt den mulige form for kontakt. Vi bruger disse oplysninger til at behandle kundeserviceordrer.

Vi behandler ingen særlige kategorier af personoplysninger (art. 9 i GDPR) vedrørende partnere, partnernes medarbejdere eller slutkunder.

Yderligere oplysninger om de personoplysninger, vi behandler, kan fremgå af beskrivelsen af de tjenester og programmer, vi stiller til rådighed på tjenesteportalen.

Tjenester til hjælp med rådgivning, planlægning og udarbejdelse af tilbud

Vi stiller forskellige værktøjer og programmer til rådighed for dig via tjenesteportalen. Værktøjerne er beregnet som en hjælp i forbindelse med rådgivning, planlægning og udarbejdelse af tilbud i forhold til slutkunder. Værktøjerne og programmerne stilles generelt til rådighed på en måde, så der ikke er behov for at specificere slutkunderne. Vi indsamler data vedrørende partnerens brug af værktøjerne og programmerne, herunder mere specifikt til statistiske formål og for at forbedre vores produkter og tjenester. Vi foretager ingen individuelle analyser vedrørende partnerens individuelle medarbejderes brug.

Værktøj til beregning af varmepumpestørrelse

Værktøjet gør det muligt hurtigt at sammenligne de samlede driftsomkostninger for de forskellige systemer (varmepumpe, gas, olie, hybrid). Det er ikke nødvendigt at videregive personoplysninger om slutkunden for at bruge værktøjet. Der indsamles udelukkende visse nøgledata vedrørende den ejendom, hvor driftsomkostningerne skal sammenlignes, samt tekniske data vedrørende det aktuelle varmesystem. Disse data omfatter bygningsår, boligareal, beboerantal, postnummer, aktuelt varmesystem, varmesystemets produktionsår, forbrug, naturgastilslutning samt varmedistributionstype, aktuelle energiomkostninger og andre omkostninger. Byggeprojektet skal tildeles et projektnavn, som ikke må indeholde personoplysninger. Vi kan ikke identificere slutkunden på baggrund af disse data. Dataene bruges til at udarbejde en rapport med en sammenligning af driftsomkostninger. Rapporten kan indeholde oplysninger om partnerens virksomhedsnavn samt navn og adresse på en eventuel kontaktperson. Vi bruger oplysningerne til at udarbejde den ønskede rapport til partneren og til vores egne statistiske formål. Værktøjet stilles til rådighed via en ekstern tjenesteudbyder i henhold til en databehandlingsaftale. Tjenesteudbyderen bruger cookies til adgangsadministration og brugsstatistikker.

Tjenester til onlinerådgivning af kunder

Vi stiller et værktøj til rådighed, som du kan bruge til at lave onlineaftaler med potentielle slutkunder. Værktøjet kan integreres på partnerens websted. Værktøjet giver dig mulighed for at anmode om de nødvendige oplysninger til at forberede og gennemføre et onlinemøde med en potentiel slutkunde. Det omfatter: Oplysninger om det planlagte projekt (modernisering eller nybyggeri), uopsætteligheden for det planlagte tiltag, titel, navn og kontaktoplysninger på den potentielle kunde, herunder telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om bygningens adresse og brugen af bygningen, herunder særligt bygningsår, boligareal, beboerantal, forbrug (olie, gas, elektricitet), oplysninger om det eksisterende varmesystem og systemets placering. Den potentielle kunde kan også vælge at videregive yderligere oplysninger om varmesystemet og vedhæfte billeder af systemet. Kunden kan også vælge, hvordan vedkommende ønsker at blive kontaktet om et onlinemøde, og hvornår vedkommende foretrækker at have mødet. Vi bruger de overførte data til at oprette onlinemøder for partneren. Dataene slettes igen, når mødeanmodningen er blevet sendt til partneren. Værktøjet stilles til rådighed af en ekstern tjenesteudbyder i henhold til en databehandlingsaftale med os.

Planlægningsværktøjer

Vi stiller forskellige planlægningsværktøjer til rådighed, som du kan bruge uden at videregive personoplysninger. Det omfatter eksempelvis Plansoft- og Geosoft-værktøjet til registrering af projektdata. Nogle af værktøjerne stilles til rådighed af eksterne tjenesteudbydere i henhold til en databehandlingsaftale med os. Ikke alle værktøjer er tilgængelige på alle markeder.

Plansoft bruges til at udarbejde design og beregninger i henhold til bestemte standarder for varmesystemer og til at administrere individuelle projekter. Det er muligt at bruge værktøjet uden at videregive personoplysninger. I forbindelse med administration af forskellige projekter og udarbejdelse af personligt tilpassede rapporter giver værktøjet dig mulighed for at angive personoplysninger vedrørende projektet og installatøren. Projektdata omfatter følgende: Navnet på byggeprojektet, projektnavn, kundenummer og kundens navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail. Data vedrørende installatøren omfatter: Virksomhedsnavn, navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse til virksomhedens kontaktperson samt virksomhedens logo. Partneren sikrer, at partneren har tilladelse til at bruge de relevante data. Værktøjet gør det også muligt at indsamle tekniske oplysninger vedrørende det pågældende projekt og designe og foretage beregninger vedrørende det planlagte varmesystem. Vi behandler oplysningerne for at kunne stille værktøjet til rådighed samt til vores egne statistiske formål.

Onlineprisliste

Du kan bruge dette værktøj til at søge efter produkter og priser, konfigurere systemer og sammenligne tilhørende priser samt indhente tekniske oplysninger, brochurer, foldere og planlægningsoplysninger. Der kræves i princippet ingen personoplysninger vedrørende slutkunden for at kunne bruge værktøjet. Hvis der skal udarbejdes et dokument, er det muligt at angive oplysninger om den mulige modtager (navn, adresse og e-mailadresse). Partneren kan administrere de kompilerede oplysninger og eksportere oplysningerne i forskellige formater (f.eks. PDF). Vi behandler de oplysninger, som overføres af partneren, for at kunne stille værktøjet til rådighed samt til vores egne statistiske formål.

Medarbejderkurser

Vi tilbyder forskellige kurser til vores partnere og deres medarbejdere. I forbindelse med planlægning og gennemførelse af kurser behandler vi kontaktoplysninger for de deltagende medarbejdere samt oplysninger om kursusdeltagelsen. Vi behandler oplysningerne i forbindelse med planlægning og forberedelse af kurserne, til at kommunikere med kursusdeltagerne, til fakturering af kurserne (hvor dette er relevant) samt til at dokumentere deltagelsen i kurserne. Partnere og medarbejdere kan få vist fuldførte og fremtidige kurser samt den tilhørende status (Inviteret, Tilmeldt, Annulleret, Deltaget, Ikke deltaget) og administrere deres kurser.

Tilmelding til andre arrangementer

Vi giver dig ind imellem mulighed for at tilmelde dig til forskellige arrangementer (f.eks. informationsarrangementer og messer). Vi har i den forbindelse brug for dit navn og din e-mailadresse samt andre eventuelle nødvendige oplysninger i forbindelse med planlægning og afholdelse af det pågældende arrangement. Vi behandler oplysningerne i forbindelse med planlægning, afholdelse og dokumentation af arrangementerne og eventuelt til faktureringsformål.

E-læringskurser

Via tjenesteportalen har du adgang til e-læringskurser vedrørende vores produkter og tjenester eller andre emner. Vi benytter i den forbindelse muligvis tekniske platforme fra tredjepartsudbydere, som stiller e-læringsindholdet til rådighed. Vi overfører principielt ikke personoplysninger vedrørende brugere til de relevante udbydere. Udbyderne bruger muligvis cookies eller andre teknologier i forbindelse med adgangen til tjenesten, af hensyn til programmernes sikkerhed samt til analyse af brugen af de tilbudte ydelser. Vi forbeholder os ret til at evaluere statistik for tekniske data og brugsdata vedrørende brugen af de tilbudte e-læringskurser med henblik på at forbedre vores tilbudte ydelser. Hverken vi eller udbyderne foretager nogen individuel evaluering af brugen af de tilbudte e-læringsressourcer.

I relation til visse tjenester tilbyder vi en kvalificeret form for e-læring, hvor gennemførelse af det pågældende e-læringskursus fører til en certificering. Vi registrerer i den forbindelse gennemførelsen af e-læringskurset baseret på besvarelse af spørgsmål eller løsning af opgaver. Vi gemmer og behandler i den forbindelse oplysninger om gennemførelse af e-læringskurset, kursusresultatet og den tilhørende certificering.

Kundeserviceordrer

Vi giver dig mulighed for at træffe aftaler med vores kundeservice enten online eller via telefonen. Vi har i den forbindelse brug for særlige oplysninger om ordretype (reparation, vedligeholdelse eller andet), problemet eller de ønskede tjenester, det pågældende produkt (f.eks. serienummer, navn, klasse, type, model og ydeevne), slutbrugerens navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer (fastnet eller mobil) samt oplysninger om enhedens placering. Vi beder dig også om at bekræfte, at du accepterer de tilhørende vilkår og betingelser. Vi har brug for disse oplysninger til at planlægge den relevante kundeservice, planlægge aftaler med partneren og slutkunden, bekræfte ordrer og kommunikere med partneren og slutkunden under behandlingen af ordren. Vi kontrollerer, at adresseoplysningerne er korrekte for at undgå misforståelser. Vi bruger også oplysningerne til at behandle og fakturere ordren samt til statistiske formål og til at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har mulighed for at få vist kundeserviceordrer og de tilhørende data på tjenesteportalen. Det omfatter ordrenummer, generelle ordreoplysninger, herunder oplysninger om ordretype, status, den benyttede tekniker, implementeringssted, enhedsdata samt oplysninger om involvering af kundeservice (herunder en arbejdsrapport).

Softwarelicenser

Vi tilbyder partnere licenser til visse softwareprodukter, f.eks. winSOFT-installationssoftwaren eller serviceDialog-værktøjet til analyse af enhedsdata. I forbindelse med administrationen af licenserne behandler vi oplysninger om partneren og de eventuelle medarbejdere, som har tilladelse til at bruge softwaren, herunder tilhørende kontaktoplysninger. Vi behandler også oplysninger om licensernes løbetid og fakturering af eventuelle licensgebyrer. I forbindelse med softwareopdateringer via internettet behandler vi tekniske data for at oprette forbindelse og sikre korrekt download. Vi forbeholder os ret til at bruge disse data til statistiske formål. Vi bruger muligvis de tekniske oplysninger og kontaktoplysningerne til at underrette licenstageren om nødvendige opdateringer eller til anden kommunikation vedrørende softwarelicensen.

winSoft

Vi tilbyder mobilappen "Mobile Installer" som et supplement til winSoft-softwarelicensen. I forbindelse med appen indsamler vi muligvis kontaktoplysninger, brugernavn og adgangskode for de registrerede brugere med henblik på brugeradministration. I forbindelse med tilbudte kurser vedrørende softwaren og appen indsamler vi kontaktoplysninger for kursusdeltagerne med henblik på at planlægge kurserne.

Mobilapps til partnere

Vi tilbyder forskellige mobilapps til vores partnere, som stilles til rådighed enten som webapplikationer eller som apps til Android- eller iOS-enheder via Google Play eller Apple App Store. Disse apps omfatter følgende (afhængigt af tilgængeligheden):

  • myVAILLANT Pro-appen
  • systemASSIST-appen
  • SparepartCHECK-appen
  • depotCHECK-appen
  • Reservedelskatalog til mobilen

Du har først adgang til at bruge disse apps, når du er registreret som partner. Vi administrerer adgangsdata (brugernavn, adgangskode) vedrørende de nævnte apps. Oplysningerne om databeskyttelse for de respektive apps gælder for brugen af disse apps og er tilgængelige i den enkelte app.

For så vidt angår apps i Google Play og App Store, gælder den enkelte udbyders vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger. Google Play stilles til rådighed i Europa af Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland ("Google"). Oplysninger om Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://policies.google.com/privacy. App Store stilles til rådighed af Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Californien, 95014, USA ("Apple"). Oplysninger om Apples politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://www.apple.com/legal/privacy/data/(de forskellige sprogversioner er tilgængelige ved at vælge det relevante land).

Loyalitetsprogram og scanningsapp

Vi tilbyder vores partnere mulighed for at deltage i et loyalitetsprogram. Som en del af partnerskabet overfører partneren oplysninger til os om købte og installerede enheder og får til gengæld forskellige fordele afhængigt af partnerens respektive status. Vi behandler forskellige oplysninger i forbindelse med administration af partnerprogrammet. Det omfatter mere specifikt oplysninger om købte og installerede enheder, administration af pointkontoen for partnere, oplysninger om de leverede tjenester og fordele, herunder særligt behandlingen af loyalitetstjenester via Loyalty Shop, levering af merchandise via Loyalty Shop og støtte til annoncetiltag. Administrationen af partnerprogrammet omfatter også behandling af oplysninger om købte og installerede enheder for at forhindre uautoriseret, forkert eller gentaget overførsel af data med det formål at opnå uberettigede fordele.

Vi tilbyder en mobilapp til overførsel af produktoplysninger og aflæsning af stregkoder fra enheder (scanningsappen). Vi behandler i den forbindelse de data, du bruger til at logge på appen, samt oplysninger om overførte stregkoder, herunder dato og klokkeslæt for overførslen. Oplysningerne gemmes på din loyalitetskonto og bruges til at administrere programmet.

Medtagelse på liste over installatører i søgeværktøj

Vi tilbyder vores partnere mulighed for at blive medtaget på listen over installatører i søgeværktøjet til interesserede slutkunder (potentielle kunder) på vores websted. Den interesserede kunde får vist forskellige installatører i nærheden i søgeværktøjet. Vi behandler og videregiver i den forbindelse partnerens offentlige kontaktoplysninger som en del af søgeresultatet. Det omfatter oplysninger om partnerens navn/virksomhed, adresse, fastnetnummer eller eventuelt mobilnummer, partnerens websted og en generel e-mailadresse, som kan bruges til at kontakte partneren. Oplysningerne hentes fra de gemte masterdata på tjenesteportalen. Husk altid kun at angive kontaktoplysninger til din virksomhed, som vi har din accept til at medtage i installatørsøgningsværktøjet. Den interesserede kunde får også vist din adresse i Google Maps i søgeværktøjet. Virksomhedens adresse overføres i den forbindelse automatisk til Google Maps.

Download og bestilling af informationsmateriale

Du kan downloade oplysninger og brochurer om vores produkter og tjenester fra tjenesteportalen uden at videregive yderligere oplysninger. Vi tilbyder i visse tilfælde dog mulighed for at modtage udvalgt informationsmateriale via e-mail eller almindelig post. Du skal i den forbindelse oplyse os om, hvilket informationsmateriale du ønsker, samt om dit navn, din titel, din e-mailadresse og din postadresse. Vi kan i enkelte tilfælde anmode om yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt for, at vi kan sende dokumenterne til dig. Vi evaluerer antallet og typen af downloads til statistiske formål for hele tiden at forbedre og optimere de oplysninger, vi stiller til rådighed.

Kontaktcenter for partnere

Vi tilbyder forskellige muligheder for at kontakte vores kontaktcenter og kundeservice. Når vi behandler og besvarer forespørgsler, behandler vi oplysninger om navn/virksomhed, kontaktoplysninger og oplysninger vedrørende dine forespørgsler og ordrer. Vi behandler muligvis også oplysninger for slutkunder, som er knyttet til dine forespørgsler og ordrer. Det omfatter mere specifikt navn og kontaktoplysninger, oplysninger om den berørte enhed, problemet eller bestillingen, kundenummer, ordrenummer og serienummeret på den berørte enhed samt en beskrivelse af baggrunden for henvendelsen. Vi kan have brug for yderligere oplysninger om ejeren af enheden eller modtageren af tjenesten eller fakturaen. Vi supplerer muligvis de respektive oplysninger med yderligere oplysninger (f.eks. kundenummer, ordrenummer, enhedsdata, fejloplysninger, nødvendige reservedele og geodata vedrørende enhedens placering) for at kunne behandle din anmodning og forbedre vores kundeservice. Vi supplerer også oplysningerne med oplysninger vedrørende behandlingen af din anmodning og gennemførelse af ordrer i relation til de leverede tjenester. Vi bruger oplysningerne til at behandle din respektive anmodning, herunder særligt til at besvare spørgsmål om vores produkter og tjenester, til at acceptere ordrer, til at arrangere aftaler med vores kundeservice, til at dokumentere de leverede tjenester eller i forbindelse med fakturering. Vi bruger telefonnummeret, mobilnummeret eller e-mailadressen til partneren, partnerens medarbejdere og slutkunden til kommunikation vedrørende den respektive anmodning, indtil den pågældende ordre er fuldført. Dette omfatter også beskeder via e-mail eller sms for at bekræfte eller minde relevante personer om aftaler.

Med din accept optager vi også telefonsamtaler med vores kontaktcenter for at forbedre vores service og til uddannelsesmæssige formål. Oplysningerne slettes umiddelbart efter evaluering og senest inden for 30 dage.

Tilmelding til nyhedsbrev

Vi tilbyder forskellige nyhedsbreve, som du kan abonnere på som partner. Hvis du ønsker at abonnere på et nyhedsbrev, behandler vi den e-mailadresse, du har angivet på tjenesteportalen. Du kan selv administrere dit nyhedsbrev på tjenesteportalen. Vi behandler i den forbindelse også oplysninger om de nyhedsbreve, du abonnerer på, samt hvor ofte du modtager dem.

Når vi fremsender et nyhedsbrev, indsamler vi muligvis også data om fremsendelsen og brugen af nyhedsbrevet. Nyhedsbreve indeholder i den forbindelse links til billedfiler, som er gemt på vores webservere. Når du åbner et nyhedsbrev, uploader dit e-mailprogram disse billedfiler fra vores webservere. Det giver os mulighed for at spore, om og hvornår vores nyhedsbreve bliver åbnet, og hvilket indhold der læses. Vi bruger de oplysninger, der indsamles på denne måde, til at forbedre din brug af nyhedsbrevene, kontrollere deres fremsendelse og til statistiske formål.

Du kan til enhver tid afmelde et nyhedsbrev, du abonnerer på, via tjenesteportalen. Hvis du vil afmelde et nyhedsbrev, kan du også bruge afmeldingslinket i nyhedsbrevet.

Cookies, analyseværktøjer, sporing og målretning, sociale medier

Vi bruger cookies på vores websted og på tjenesteportalen. Cookies er små filer, som gemmes midlertidigt på din enhed. Vi bruger cookies til forskellige formål som nærmere beskrevet nedenfor.

Vi bruger egne cookies, herunder særligt funktionelle cookies, til at gøre vores websted mere brugervenligt, til at muliggøre navigation og brug af formularer, til at gøre det nemmere at logge på og tilmelde sig, til at stille bestemte funktioner til rådighed, til at gemme accept eller afvisning af cookies og til at beskytte sikkerheden for vores websted og vores systemer. De tilhørende cookies er derfor nødvendige for at kunne bruge funktionerne på vores websted. Samtykke er ikke påkrævet for disse nødvendige cookies.

Vi bruger også cookies fra tredjepart, særligt i forbindelse med brugen af analyseværktøjer og sporings- og målretningsteknologier.

Måle- og analyseværktøjer bruges til bedre at forstå brugen af vores websted og optimere det tilsvarende. Vi bruger de tilhørende cookies til at indsamle oplysninger om, hvordan du interagerer med vores websted, og hvilke sider du har besøgt. De oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af disse cookies, gemmes i aggregeret format og knyttes ikke til dig personligt. Disse cookies aktiveres med dit samtykke, og du kan til enhver tid annullere dit samtykke.

Sporings- og målretningsteknologier bruges til at optimere annoncevisning og anden onlinemarkedsføring. Disse cookies sporer og indsamler oplysninger om dine onlineaktiviteter, så annoncører kan vise mere relevante annoncer for dig baseret på dine interesser. Disse cookies deler muligvis de indsamlede oplysninger med andre virksomheder eller annoncører. Disse cookies aktiveres med dit samtykke, og du kan til enhver tid annullere dit samtykke.

Vi bruger også såkaldt indhold fra sociale medier eller eksternt indhold på vores websteder. Når du bruger sociale medier, bruger du også cookies tilhørende udbyderne af de pågældende sociale medier. Disse cookies aktiveres med dit samtykke, og du kan til enhver tid annullere dit samtykke.

Du kan også vælge at få vist vores websted uden at bruge cookies. De fleste browsere har dog en standardindstilling, som accepterer cookies automatisk. Du kan dog forhindre eller begrænse, at der gemmes cookies på din enhed. Læs mere om, hvordan dette fungerer, i vejledningen fra browserproducenten. Du kan også til enhver tid slette cookies, som er blevet gemt på din enhed via din browser. Du kan også bruge indstillingen "Do Not Track" i din browser til at administrere cookies. Du kan også deaktivere cookies fra bestemte tredjepartsudbydere på siden fra "Digital Advertising Alliance" på https://www.aboutads.info/choices/ eller på siden "Your Online Choices" på https://www.youronlinechoices.com. Hvis du ikke accepterer nødvendige cookies, har du muligvis ikke adgang til at bruge alle funktionerne på vores websted.

I forbindelse med cookies fra andre udbydere ("tredjepartscookies") kan de oplysninger, som den enkelte udbyder indsamler, blive overført til et land uden for EU eller EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Det gælder særligt USA, som ikke tilbyder tilstrækkelig databeskyttelse i henhold til GDPR, idet offentlige myndigheder i USA under visse omstændigheder har ret til at tilgå personoplysninger, som opbevares af virksomheder, uden tilstrækkelig adgang til indsigelse eller beskyttelse for de pågældende registrerede personer.

Oplysninger om cookies og brugen af Cookie Consent Management Tool

Du kan bruge Cookie Consent Management Tool på vores websted til at administrere dine individuelle indstillinger for brugen af cookies.

Værktøjet indeholder også detaljerede oplysninger om de forskellige cookies. Vi bruger Consent Management Tool fra Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige) på vores websted. Værktøjet giver dig mulighed for at samtykke til behandlingen af dine personoplysninger via webstedet, herunder særligt til at der gemmes cookies, samt håndhæve din ret til at annullere et allerede givet samtykke. Behandlingen af oplysninger og brugen af cookies er nødvendig for at kunne dokumentere og administrere dine indstillinger. Følgende oplysninger indsamles og overføres til leverandøren af værktøjet: Dato og klokkeslæt for åbning af siden, oplysninger om din anvendte browser og enhed, anonymiseret IP-adresse samt oplysninger og tilvalg og fravalg vedrørende de respektive cookies. Oplysningerne videregives ikke til andre tredjeparter.

Læs mere om beskyttelse af personoplysninger for Consent Management Tool på: https://www.consentmanager.net/privacy.php.

Overførsel af personoplysninger fra Vaillant Group til tredjeparter

Vi behandler personoplysninger i vores egenskab af dataansvarlig, og vi videregiver personoplysninger til databehandlere i Vaillant Group og til eksterne databehandlere, som udelukkende behandler oplysningerne på vores vegne og i henhold til vores anvisninger for at stille tjenester til rådighed. Hvis vi benytter tredjepartsudbydere, som også bruger oplysningerne til egne formål, fremgår dette specifikt af cookieoplysningerne.

Vi videregiver også personoplysninger til slutkunder eller andre tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for at levere vores tjenester.

Der videregives udelukkende personoplysninger til nationale eller udenlandske domstole, myndigheder eller andre officielle institutioner i det omfang, det er påkrævet ved lov.

Tredjeparters databehandling og behandling uden for EU eller EØS

Vi behandler personoplysninger i vores egenskab af dataansvarlig, og vi videregiver personoplysninger til databehandlere i Vaillant Group og til eksterne databehandlere, som udelukkende behandler oplysningerne på vores vegne og i henhold til vores anvisninger for at stille tjenester til rådighed.

Databehandling håndteres i visse tilfælde på vores vegne af en behandler uden for EU eller EØS. Medmindre der foreligger en kommissionsbeslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for det modtagende land, aftaler vi et passende niveau for beskyttelse af personoplysninger med en relevant tjenesteudbyder baseret på relevante gældende standardmæssige kontraktbestemmelser i EU.

Særligt i forbindelse med brugen af analyseværktøjer og sporings- og målretningsteknologier fra tredjepart eller integration af indhold fra sociale medier er der mulighed for, at de pågældende tredjepartsudbydere også behandler data uden for EU eller EØS. Tredjepartsudbydere kan således behandle personoplysninger i USA. USA tilbyder ikke tilstrækkelig databeskyttelse i henhold til GDPR, idet offentlige myndigheder i USA under visse omstændigheder har ret til at tilgå personoplysninger, som opbevares af virksomheder, uden tilstrækkelig adgang til indsigelse eller beskyttelse for de pågældende registrerede personer.

Datasikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de personoplysninger, vi administrerer, mod tilintetgørelse, tab, redigering eller uautoriseret videregivelse eller adgang. Alle de personoplysninger, du videregiver, når du bruger personligt tilpassede tjenester, overføres til os i krypteret format. Vi bruger en avanceret krypteringsproces til dette formål. Dine oplysninger beskyttes med en adgangskode i de systemer, hvor de gemmes. Vi har strenge sikkerhedsregler, så de personer, der har adgang til dine personoplysninger, ikke har tilladelse til at videregive dem til tredjepart. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger, herunder til redigering eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, og du har ret til dataportabilitet i overensstemmelse med gældende lov. Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at annullere dit samtykke, uden at dette har betydning for lovmæssigheden af den behandling, der har fundet sted inden annulleringen.

Du har ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i overensstemmelse med gældende lov, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med lovgivningen. Du kan indgive en klage ved at kontakte den relevante myndighed i det EU-land, hvor du er bosiddende, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Datatilsynet er den relevante myndighed i sager, som vedrører os. Du kan finde de aktuelle kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger til den dataansvarlige

Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse, kan du benytte følgende kontaktoplysninger:

Vaillant A/S, Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup
Telefon: +45 46160200

Ret til ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre disse databeskyttelsesbestemmelser til enhver tid inden for rammerne af den gældende lovgivning. Vær også opmærksom på de respektive vilkår for brug og generelle vilkår og betingelser, der gælder for vores internetsider.

Status: Udgivelsesdato